De website MijnHuisarts.nl wordt niet langer meer gebruikt. De nieuwe website heeft meer functies in uw digitale patiëntenomgeving.

Mijnhuisarts.nl, huisarts Addink, Gezondheidsplein Middelstum, huisartsenpraktijk 't Zandt

© 2019 by PvdH Design.